Splošni pogoji poslovanja

Spletno prodajo izvaja Avantura Mediji, Romana Dobnikar Šeruga, s.p., Gasparijeva 8, 1000 Ljubljana. Matična številka je 8104697, davčna številka je 87654709.

Jamčimo, da je vsak nakup v naši spletni trgovini varen.


Cene izdelkov in poštnine so v evrih . Kupnina se zaračuna v enem obroku.

Veljajo cene in ostale ugodnosti (popusti, darila, način dostave, soudeležbe pri poštnini …) na dan oddaje naročila. Velja originalni račun, ki ga prejmete ob plačilu oz. dostavi v povezavi s splošnimi pogoji, objavljenimi na tej strani in potrjenimi ob oddaji naročila.

Kot kupec imate pravico odstopiti od pogodbe brez navedbe razlogov za odstop z nedvoumno izjavo v 14 dneh od prejema blaga na elektronski naslov romanaseruga@gmail.com ali na naslov Avantura Mediji, Gasparijeva 8, 1000 Ljubljana. Sporočilo o odstopu od pogodbe je pravočasno, če je poslano pred iztekom odstopnega roka. Če odstopite od pogodbe, morate prejeto blago vrniti najpozneje v 14 dneh po sporočilu, da odstopate od pogodbe, pri čemer sami krijete stroške vračila blaga. V primeru pravočasnega odstopa od pogodbe vam bomo v roku 14 dni po prejemu obvestila o odstopu z enakim plačilnim sredstvom, kot ste ga uporabili, vrnila vsa prejeta plačila. Blago nam morate vrniti v takem stanju, v kakršnem je bilo tedaj, ko vam je bilo izročeno, na naslov Avantura Mediji, Gasparijeva 8, 1000 Ljubljana. Vračilo že prejetih plačil se lahko zadrži do prevzema vrnjenega blaga ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago poslali nazaj.

V primeru odstopa od nakupa artikla, ob katerem je bil možen nakup veznega artikla po ugodni nižji ceni, pa kupec veznega artikla ni vrnil v zakonskem roku oziroma ga ni vrnili v stanju, v kakršnem ga je prejel, je Avantura Mediji upravičena vezni artikel zaračunati po polni prodajni ceni.

Kot kupcu vam pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.

Kupec ima možnost uveljavljanja stvarnih napak pri Avantura Mediji, kamor lahko naslovi tudi vse morebitne reklamacije in pritožbe. Naslov za sprejem reklamacij je romanaseruga@gmail.com ali Avantura Mediji, Gasparijeva 8, Ljubljana. Reklamacije bodo rešene v najkrajšem možnem času.Avantura Mediji ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je na voljo na spletni povezavi https://ec.europa.eu/odr .

Pisna dokazila o naročilu kupca so skupaj s splošnimi pogoji shranjena na sedežu Avantura Mediji, Gasparijeva 8, 1000 Ljubljana, in so kupcu dostopna na podlagi njegove zahteve.


S klikom na gumb “Naroči in plačaj” v zadnjem koraku nakupa bomo zajeli vaše naročilo in vas o tem tudi obvestili na e-mail, ki ste ga navedli pri registraciji. S klikom na gumb »Zaključi in oddaj naročilo« ste sklenili prodajno pogodbo z Avantura Mediji, Gasparijeva 8, Ljubljana. Pogodba je sklenjena za obdobje do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti, tj. dostava blaga in plačilo celotne kupnine.

V primeru vprašanj ali težav se lahko vedno obrnete na nas: romanaseruga@gmail.com. S klikom na gumb “Naroči in plačaj” potrjujete, da ste seznanjeni s celotnim besedilom prodajno – plačilnih pogojev, ki so tu navedeni in da ste bili na te pogoje ob registraciji izrecno opozorjeni. Naročilo/pogodba se sklepa v slovenskem jeziku.