Otroštvo Zvone

Kilometri življenja – 1. del

PASTIR POD GORJANCI – da, tako je bilo nekoč. In prav nič ni takrat kazalo, da bom nekoč postal svetovni popotnik.